Privacybeleid

Lees hier hoe 123opblaasfiguur.nl omgaat met uw privacy! Het huren van een Abraham, Sarah of Blikvanger wil je doen met een privacy policy als deze.

Privacy Policy

123opblaasfiguur.nl, gevestigd aan Sikkel 59, 8061 ME te Hasselt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring in opdracht van VOF Verhuurderzoeken.nl.


Contactgegevens:

https://123opblaasfiguur.nl. Sikkel 59, 8061 ME te Hasselt (ov) 06-40721014

Willemien Boef – Pleijsier verantwoordelijke voor dagelijkse bedrijfsvoering.

Het doel en basis van persoonsgegevens verwerking

123opblaasfiguur.nl verzameld en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het behandelen van je reservering en opstellen van een overeenkomst

– Het verwerken van betaling(en)

– Het afhandelen van jouw bestelling(en) (inclusief verzenden en verstrekken aan derden voor transport)

– Marketing als zijnde nieuwsbrief, reclamefolder, etc.

– Contact te kunnen leggen op welke wijze dan ook voor marketing en dienstverleningsdoel(en).

– Marktonderzoek gericht voor 123opblaasfiguur.nl


Delen van persoonsgegevens met derden

123opblaasfiguur.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

123opblaasfiguur.nl bewaart je (persoons)gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Persoonsgegevens > Adres > Telefoonnummer & email>

Termijn van maximaal 7 jaar > wordt bewaard mede tegemoetkomende de eisen gesteld door de belastingdienst.


Persoonsgegevens die wij verwerken

123opblaasfiguur.nl ontvangt enkel NAW-gegevens bij invullen van je persoonsgegevens. Deze worden verwerkt als persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende gegevens:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres


Indien van toepassing;

– Voor- en achternaam voor wie aanvraag is gedaan

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@123opblaasfiguur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

123opblaasfiguur.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 123opblaasfiguur.nl) tussen komt. 123opblaasfiguur.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

123opblaasfiguur.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

123opblaasfiguur.nl gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 123opblaasfiguur.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@123opblaasfiguur.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 123opblaasfiguur.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

123opblaasfiguur.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@123opblaasfiguur.nl